مجلات دانش

پرایس اکشن

آیا پرایس اکشن همان تکنیکال است؟

آیا همه این مطالعات فنی ، یعنی شاخص ها ، الگوهای مختلف نمودار و ... واقعاً لازم هستند یا ارزش آن را دارند؟ چرا برخی از معامله گران متقاعد می شوند که این مطالعات مختلف تجزیه و تحلیل فنی "بلیط" موفقیت مالی در بازار است در حالی که برخی دیگر فقط به استراتژی های اقدام قیمت خام اعتماد می کنند ؟ ... ادامه مطلب
فروشگاهخانهحسابمجلات