اوکی اکسچنج

پرایس اکشن

استراتژی شکست پرایس اکشن

استراتژی های شکست قیمت سیگنال های تجاری قدرتمندی هستند که اغلب منجر به حرکت های قوی در بازار می شوند. استراتژی شکست ها می تواند در بازارهای رو به رشد شکل بگیرد یا به عنوان سیگنال های ضد روند ، مشخصه اصلی استراتژی شکست قیمت این است که شکست منجر به حرکت جهت دار قوی به سمت بالا یا پایین می شود. ... ادامه مطلب
فروشگاهخانهحسابمجلات